CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Ogólnie przed przystąpieniem do prac należy określić grubość izolacji oraz materiał jaki ma być stosowany. Wpływ na to mają: rodzaj zewnętrznego poszycia dachowego (dachówka, blacha, papa, inne), rodzaj wewnętrznego poszycia dachowego (deskowanie, membrana, inne), sposób wentylacji (grawitacyjna, mechaniczna), sposób ogrzewania (ze względów ekonomicznych). Mając do dyspozycji projekt ze wskazanym współczynnikiem przewodzenia ciepła albo analizę cieplno-wilgotnościową, oraz wymienione wyżej informacje, jesteśmy w stanie dobrać minimalną, oraz optymalną grubość izolacji. Na tym etapie należy określić sposób wykończenia przegrody od strony wewnętrznej (np. GK).

 

BEZPOŚREDNIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA POD NATRYSK PIANKI PUR

 • osuszenie budynku (wylewki, tynki),
 • poprowadzenie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnych,
 • ewentualny montaż zbiornika wyrównawczego,
 • ewentualny montaż instalacji elektrycznej,
 • odcięcie przestrzeni do pianowania (np. przez osadzenie stryropianu na murłatach, wymagane tylko jeśli nie ma izolacji elewacji od zewnątrz),
 • montaż uchwytów pod zabudowę płyt,
 • wstępny montaż płyt GK wokół okien połaciowych,
 • wklejenie płyt GK ogniochronnych wokół kominów spalinowych,
 • w nielicznych przypadkach zwiększenie odstępu pomiędzy krokwią, a ścianą działową.

 

ZABEZPIECZENIE OBIEKTU PRZED PYLENIEM PIANKI POLIURETANOWEJ

W ramach prowadzonych prac przygotowawczych należy zabezpieczyć:

 • jeśli istnieje obawa dostępu osób trzecich należy oznaczyć teren i oznakować tablicami informującymi o prowadzeniu prac,
 • zabezpieczyć folią drzwi, okna, parapety budynku, ewentualne wylewki,
 • sprawdzić warunki pogodowe, a zwłaszcza:
  • wilgotność względną poniżej 85%,
  • temperaturę powierzchni i otoczenia min 5°C.

 

APLIKACJA

Dlaczego warto wybrać pianę otwartokomórkową do izolacji poddasza? Powodów jest kilka: porównywalna cena w odniesieniu do klasycznych materiałów izolacyjnych, mniejsze obciążenie więźby dachowej (do 3 kg/m2), doskonałe wypełnienie niewielkich i trudnodostępnych przestrzeni, izolacja akustyczna, łatwość ewentualnej obróbki mechanicznej. Brak mostków termicznych, występujących w klasycznych formach izolacji (zdjęcie poniżej). Standardowo natrysk jest prowadzony od murłaty do szczytu, łącznie z izolacją krokwi, w celu eliminacji mostków termicznych. Materiał izolacyjny ma doskonałe parametry (początkowy ʎ=0,033-0,035 W/m2K, starzeniowy ʎ=0,036 W/m2K).

źródło: www.bachl.pl

W przypadku gdy przegroda nie pozwala na zastosowanie większej grubości izolacji charakterystycznej dla piany otwartokomórkowej, stosujemy pianę zamkniętokomórkową tylko (np. kamienice z początku XX w.), lub hybrydę zamknięta komórka + otwarta komórka. Każde z rozwiązań gwarantuje skuteczną izolację. Stosowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu materiałami budowlanymi w UE, i posiadają deklarację CE. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, udzielamy najdłuższej gwarancji na rynku, oraz wystawiamy zaświadczenie zgodną z EN-14315-2. Materiały, które stosujemy są obojętne fizjologicznie, odporne na grzyby i pleśń, i co najważniejsze posiadają klasę palności: E – samogasnące, nierozprzestrzeniające ognia, nie wytrącające kapiących kropli podczas spalania.

Technologia, którą stosujemy zapobiega pękaniu pian zamkniętokomórkowych przy większych grubościach.

 

ZALETY IZOLACJI PIANĄ

 • najlepszy z dostępnych na rynku materiał izolacyjny o dużym oporze cieplnym, jest skuteczniejszy niż klasyczne materiały izolacyjne,
 • pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania budynku poprzez eliminację strat ciepła przez poddasze (40 %),
 • termo i hydroizolacja w jednym materiale zamkniętokomórkowym,
 • termo i akustoizolacja w jednym materiale otwartokomórkowym,
 • brak spoin i połączeń technologicznych,
 • tańszy i szybszy od klasycznych rozwiązań,
 • nie wymaga specjalnego mocowania,
 • samogasnąca, nierozprzestrzeniająca ognia,
 • pozwala zaoszczędzić do 50% kosztów ogrzewania i chłodzenia,
 • współczynnik Mi zbliżony do drewna (nie doprowadzi do gnicia tarcicy),
 • ewentualna wilgoć migrująca przez izolację do góry, nie pogarsza parametrów  piany (w przeciwieństwie do wełny, która traci swoje właściwości),
 • łatwość izolacji skomplikowanych miejsc w tym murłat,
 • energooszczędność poprawiająca sprawność energetyczną budynku,
 • doskonała wiatroszczelność i przewiewoszczelność poddasza,
 • niweluje błędy i niedociągnięcia przy układaniu dachówek.