CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do prac należy określić rodzaj materiału ze względu na odporność na ściskanie, oraz grubość izolacji. W przypadku budynków bez piwnic, jest to ostatni moment na izolację warstwy graniczącej bezpośrednio z gruntem. Ze względów praktycznych dobrze jest wykonać aplikację piany po wykonaniu wszelkich instalacji oraz tynków wewnętrznych.

 

 
BEZPOŚREDNIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA POD NAYRYSK PIANKI PUR
 • osuszenie podłoża (świeże wylewki po 28 dniu),
 • usunięcie elementów trwale niezwiązanych z podłożem (np. pozostałości tynków),
 • montaż wszelkich instalacji prowadzonych w posadzce,
 • przy pracach zewnętrznych również ustawienie parawanów przeciwpyłowych w rejonie prowadzonych prac.

 

ZABEZPIECZENIE OBIEKTU PRZED PYLENIEM PIANKI POLIURETANOWEJ

W ramach prowadzonych prac przygotowawczych należy zabezpieczyć teren wokół obiektu:

 • jeśli istnieje obawa dostępu osób trzecich należy oznaczyć teren i oznakować tablicami informującymi o prowadzeniu prac,
 • zabezpieczyć folią drzwi, okna, parapety budynku,
 • sprawdzić warunki pogodowe, a zwłaszcza:
  • wilgotność względną poniżej 85%,
  • temperaturę powierzchni i otoczenia min 5°C,
  • przy pracach zewnętrznych prędkość wiatru poniżej 20 km/h.

 

APLIKACJA

Piana poliuretanowa zamkniętokomórkową nanoszona jest w sposób krzyżowy, aby poprawić przyczepność poszczególnych warstw izolacji. Maksymalnie w jednej warstwie aplikujemy 1-2 cm materiału, po której następuje przerwa technologiczna zgodnie z kartą techniczną produktu, która pozwala na oddanie ciepła z wykonanej izolacji. Piana poliuretanowa pozwala uzyskać wysoką izolację termiczną przy minimalnej grubości, co wielokrotnie jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym korektę błędów wysokości posadzki bazowej (brak przestrzeni). Dodatkowo piana poliuretanowa pozwala względnie wyprowadzić nierówności warstw poprzedzających. Izolacja natryskowa wykazuje doskonałą spójność z podłożem, i daje możliwość dalszej obróbki materiału izolacyjnego. Dzięki temu można precyzyjnie przygotować instalacje grzewczą, i uniknąć klawiszowania płyt, lub wpływania wylewki pod izolację termiczną. Materiał jest odporny na działania penetrujące wody. Piana poliuretanowa zamkniętokomórkową doskonale sprawdza się jako termo i hydroizolacja tarasów. Zastosowanie piany na wywinięciach posadzka/elewacja, szczelnie zabezpiecza taras, i eliminuje ewentualne przecieki.

odplyw

 

ZALETY IZOLACJI PIANĄ ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ
 • najlepszy z dostępnych na rynku materiał izolacyjny o dużym oporze cieplnym,
 • pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania budynku poprzez eliminację strat ciepła przez fundament (15 %),
 • termo i hydroizolacja w jednym materiale,
 • brak spoin i połączeń technologicznych,
 • tańszy i szybszy sposób od klasycznego rozwiązania,
 • nie wymaga specjalnego mocowania,
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża,
 • błyskawiczna aplikacja,
 • pozwala zniwelować obecne nierówności podłoża.