CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Ogólnie przed przystąpieniem do prac należy określić grubość izolacji oraz materiał jaki ma być stosowany. Wpływ na to mają: położenie stropu (piwnica, piętro, ostatnie piętro), wysokość pomieszczenia, oczekiwany efekt izolacyjny. Na tym etapie należy określić sposób wykończenia przegrody od strony wewnętrznej (np. sufit podwieszany z GK, OSB, drewno).

 

BEZPOŚREDNIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA POD NATRYSK PIANKI PUR
 • osuszenie budynku (wylewki, tynki),
 • poprowadzenie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnych,
 • ewentualny montaż instalacji elektrycznej oraz,
 • montaż uchwytów pod zabudowę płyt,
 • wstępny montaż płyt GK wokół okien połaciowych,
 • wklejenie płyt GK ogniochronnych wokół kominów spalinowych.

 

ZABEZPIECZENIE OBIEKTU PRZED PYLENIEM PIANKI POLIURETANOWEJ

W ramach prowadzonych prac przygotowawczych należy zabezpieczyć:

 • jeśli istnieje obawa dostępu osób trzecich należy oznaczyć teren i oznakować tablicami informującymi o prowadzeniu prac,
 • zabezpieczyć folią drzwi, okna, parapety budynku, ewentualne wylewki,
 • sprawdzić warunki pogodowe, a zwłaszcza:
  • wilgotność względną poniżej 85%,
  • temperaturę powierzchni i otoczenia min 5°C.

 

APLIKACJA

Stropy piwnic, stropy pięter, lub stropodachy możemy izolować pianą zamknięto lub otwartokomórkową. Zaletą piany zamkniętokomórkowej jest jej stosunkowo niewielka grubość, którą trzeba aplikować. Aby uzyskać dodatkowo izolację akustyczną (np. wyciszenie parter/piętro) stosujemy pianę otwartokomórkową. Powyższe rozwiązanie możemy zastosować również w wypełnieniu przestrzeni pomiędzy legarami podłogowymi. Piana otwartokomórkowa ma doskonałe parametry (początkowy ʎ=0,033-0,035 W/m2K, starzeniowy ʎ=0,036 W/m2K, natomiast piana zamkniętokomórkową (początkowy ʎ=0,019-0,021 W/m2K, starzeniowy ʎ=0,027 W/m2K). Każde z rozwiązań gwarantuje skuteczną izolację. Stosowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu materiałami budowlanymi w UE, i posiadają deklarację CE. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, udzielamy najdłuższej gwarancji na rynku, oraz sygnujemy dokumentacją zgodną z EN-14315-2. Materiały, które stosujemy są obojętne fizjologicznie, odporne na grzyby i pleśń, i co najważniejsze posiadają klasę palności: E – samogasnące, nierozprzestrzeniające ognia, nie wytrącające kapiących kropli podczas spalania. Technologia, którą stosujemy zapobiega pękaniu pian zamkniętokomórkowych przy większych grubościach.

 

ZALETY IZOLACJI PIANĄ
 • najlepszy z dostępnych na rynku materiał izolacyjny o dużym oporze cieplnym, jest skuteczniejszy niż klasyczne materiały izolacyjne,
 • pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania budynku poprzez eliminację strat ciepła przez stropodach (40 %),
 • termo i hydroizolacja w jednym materiale zamkniętokomórkowym,
 • termo i akustoizolacja w jednym materiale otwartokomórkowym,
 • brak spoin i połączeń technologicznych,
 • tańszy i szybszy od klasycznych rozwiązań,
 • nie wymaga specjalnego mocowania,
 • samogasnąca, nierozprzestrzeniająca ognia,
 • pozwala zaoszczędzić do 50% kosztów ogrzewania i chłodzenia,
 • współczynnik Mi zbliżony do drewna (nie doprowadzi do gnicia tarcicy),
 • łatwość izolacji skomplikowanych miejsc,
 • energooszczędność poprawiająca sprawność energetyczną budynku.